GIẢNG VIÊN – CHUYÊN GIA SETUP ĐÀO TẠO CỦA COFFEE & TEA VIỆT NAM

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Đặng Đình Hà

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, là Founder tham gia nhiều dự án Setup với mô hình HO.RE.CA nhỏ – vừa – lớn tại Việt Nam.

Giảng viên: Trần Văn Trường

 

Kinh nghiệm:Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, Chuyên đào tạo Barista chuyên nghiệp.

Giảng viên: Đặng Thanh

Kinh nghiệm:Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, tham gia vào một số các dự án setup với mô hình HO.RE.CA vừa- nhỏ tại Việt Nam.

Giảng viên: Mr. Tiến Hoàng

 

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực rang xay tư vấn hương vị cafe chuyên nghiệp.

Giảng viên: Đặng Đình hà

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, tham gia nhiều dự án Setup với mô hình HO.RE.CA nhỏ – vừa – lớn tại Việt Nam.

Giảng viên: Đặng Đình hà

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, tham gia nhiều dự án Setup với mô hình HO.RE.CA nhỏ – vừa – lớn tại Việt Nam.

Giảng viên: Đặng Đình hà

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, tham gia nhiều dự án Setup với mô hình HO.RE.CA nhỏ – vừa – lớn tại Việt Nam.

Giảng viên: Đặng Đình hà

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, tham gia nhiều dự án Setup với mô hình HO.RE.CA nhỏ – vừa – lớn tại Việt Nam.

Giảng viên: Đặng Đình hà

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành F&B, tham gia nhiều dự án Setup với mô hình HO.RE.CA nhỏ – vừa – lớn tại Việt Nam.